ATS Automation Data Privacy Statement (Oświadczenie o ochronie danych osobowych w systemie automatyc

ATS Automation Data Privacy Statement (Oświadczenie o ochronie danych osobowych w systemie automatyc

Dziękujemy za zainteresowanie firmą ATS Automation Tooling Systems Inc. i jej filiami ("ATS").  W celu rozważenia możliwości zatrudnienia w ATS, wymagamy, aby pewne informacje były zbierane i przechowywane do celów rekrutacyjnych. Niektóre informacje przekazywane przez użytkownika do ATS mogą być traktowane jako dane osobowe i są chronione przez odpowiednie przepisy o ochronie danych osobowych. ATS bardzo poważnie podchodzi do kwestii ochrony danych osobowych i zobowiązuje się do przestrzegania wszystkich obowiązujących przepisów dotyczących ochrony prywatności.  ATS wymaga zgody użytkownika na gromadzenie, przetwarzanie, wykorzystywanie, przechowywanie i udostępnianie jego danych osobowych, jak również przekazywanie tych informacji do naszego globalnego systemu HR. ATS nie będzie udostępniać, sprzedawać ani wypożyczać Państwa danych osobowych osobom trzecim, bez Państwa zgody.  Dostęp do Twoich danych będzie ściśle ograniczony do pracowników ATS zajmujących się rekrutacją, kierowników ds. rekrutacji i zatwierdzania, jak również odpowiednich pracowników wybranych do przeprowadzania rozmów kwalifikacyjnych. Każda osoba, która potrzebuje dostępu do Twoich danych osobowych w ramach swoich obowiązków zawodowych, jest przeszkolona w zakresie przepisów o ochronie danych osobowych i jest pociągana do odpowiedzialności za ich przestrzeganie. 


W celu uzyskania dodatkowych informacji związanych z podstawą prawną gromadzenia i przetwarzania danych osobowych lub w celu uzyskania kopii Globalnej Polityki Prywatności Pracowników ATS, prosimy o przesłanie wiadomości e-mail na adres privacy@atsautomation.com 


W celu spełnienia wewnętrznych wymagań ATS i przestrzegania wszystkich obowiązujących przepisów prawa i regulacji, ATS będzie przechowywać Twoje podanie o pracę nie dłużej niż wymagają tego obowiązujące wymogi prawne.  Okres ten może wynosić od sześciu (6) miesięcy w Europie do dwudziestu czterech (24) miesięcy w Ameryce Północnej. 


Ponieważ zatrudnienie w ATS może wymagać lub sugerować specyficzne/niche umiejętności techniczne/wiedzę, wszystkie profile kandydatów i związane z nimi dane będą przechowywane przez dwadzieścia cztery (24) miesiące w skali globalnej. Jeśli nie chcesz, aby ATS przechowywał Twoje dane, w dowolnym momencie możesz wycofać swoje zgłoszenie lub usunąć Twoje informacje, uzyskując dostęp do profilu kandydata.