ETIEK BIJ ATS

Het beleid van ATS is dat alle transacties met klanten, leveranciers, concurrenten en medewerkers worden uitgevoerd met het hoogste niveau van ethisch gedrag en in volledige overeenstemming met de gedachtegang en documenten van de toepasselijke wet- en regelgeving.

Ongepaste activiteiten, of zelfs de schijn van ongepastheid, kan ernstige gevolgen hebben voor het bedrijf en de werknemers die bij dergelijke activiteiten betrokken zijn.

De naleving van dit beleid door een werknemer is een belangrijke indicator voor het oordeel en de competentie van het individu en zal in overweging worden genomen bij de evaluatie van toekomstige opdrachten en promoties. De ongevoeligheid voor of veronachtzaming van de in dit beleid uiteengezette principes is een reden voor passende disciplinaire maatregelen, waaronder ontslag. Geen enkele werknemer zal zich namens ATS inlaten met gedrag dat in strijd is met de wet of anderszins in strijd is met de hoogste niveaus van eerlijkheid en integriteit.

Het is ook het beleid van ATS om een vrije en open sfeer te bevorderen die medewerkers in staat stelt en aanmoedigt om onderzoek te doen, of om mogelijke schendingen van bedrijfsethiek of schendingen van wetten, voorschriften, beleid of procedures te melden zonder angst voor vergelding of vergelding voor het doen van dergelijke meldingen of onderzoeken.

ZAKELIJKE GEDRAGSCODE  

De ATS Employee Code of Business Conduct beschrijft de principes waarmee ATS zijn commitment aan ethische bedrijfsvoering handhaaft. Tenzij anders vermeld, is de Code van toepassing op en zal deze worden verspreid onder alle werknemers, functionarissen en leden van de Raad van Bestuur, alsmede onder anderen die namens ATS handelen.