ZDROWIE, BEZPIECZEŃSTWO I ŚRODOWISKO

POSTAWOWE ZAŁOŻENIA

ATS uważa, że nie ma nic ważniejszego niż zdrowie i bezpieczeństwo naszych pracowników.

Zobowiązujemy się do zapewnienia bezpiecznego i zdrowego środowiska pracy oraz dążymy do eliminacji zagrożeń, które mogą skutkować obrażeniami ciała lub chorobami, uszkodzeniem środowiska lub utratą mienia.

Nasze zaangażowanie w ochronę naszych pracowników i środowiska skupia się wokół pięciu podstawowych przekonań:

  1. Wszystkim wypadkom można i należy zapobiegać.
  2. Każdy jest odpowiedzialny za swoje własne bezpieczeństwo, jak również bezpieczeństwo innych osób.
  3. Przestrzeganie przepisów BHP i ochrony środowiska jest wymogiem minimalnym; w miarę możliwości będziemy starać się przewyższać te wymagania.
  4. Nasza odpowiedzialność za zapobieganie urazom i ochronę środowiska rozszerzona jest na naszych gości i wykonawców.
  5. Nie ma nic, co dziś robimy, co jest ważniejsze niż ochrona zdrowia i bezpieczeństwa naszych pracowników.