ETIKA NA ATS

Politika společnosti ATS spočívá v tom, že veškerá jednání se zákazníky, dodavateli a spolupracovníky budou probíhat v souladu se zákony a předpisy příslušných zákonů a předpisů.

Nesprávné činnosti, dokonce i vzhled nevhodného jednání, mohou mít za následek vážné důsledky pro společnost a zúčastněné zaměstnance

Dodržování této politiky zaměstnancem je významným ukazatelem úsudku a kompetence jednotlivce a bude zohledněno při hodnocení budoucích úkolů a povýšení. Necitlivost vůči zásadám uvedeným v této politice nebo jejich nerespektování budou důvody pro vhodné disciplinární opatření, včetně propuštění. Žádný zaměstnanec nesmí jménem ATS vykonávat žádné jednání, které by porušovalo jakýkoli zákon nebo je jinak v rozporu s nejvyšší úrovní poctivosti a bezúhonnosti.

Politikou společnosti ATS je  podporovat svobodnou a otevřenou atmosféru, která dovoluje a povzbuzuje zaměstnance k tomu, aby se nebáli klást dotazy,hovořili o svých problémech a hlásili porušení stanovených zásad taniž by se obávali nějakých postihů.

KÓDEX OBCHODNÍHO CHOVÁNÍ​

Kodex podnikání společnosti ATS stanovuje zásady, podle nichž ATS udržuje svůj závazek k etickým obchodním praktikám. Distribuováno všem zaměstnancům, členům ATS.