Prohlášení o ochraně osobních údajů

Prohlášení o ochraně osobních údajů

Děkujeme za Váš zájem o společnost ATS Corporation. a její přidružené subjekty („ATS“). Abychom vás mohli zařadit do výběrového řízení společnosti ATS, je nutné, aby byly určité informace shromažďovány a uchovávány.  Některé informace, které předkládáte společnosti ATS, mohou být považovány za osobní a jsou chráněny příslušnými zákony na ochranu osobních údajů. Společnost ATS bere dodržování zásad ochrany osobních údajů velmi vážně a zavazuje se dodržovat všechny platné zákony o ochraně osobních údajů. ATS vyžaduje vaše svolení shromažďovat, zpracovávat, používat, ukládat a sdílet vaše osobní údaje a předávat tyto informace do interního globálního HR systému. ATS nebude sdílet, prodávat ani pronajímat vaše osobní údaje třetím stranám za účelem jejich osobního použití bez vašeho souhlasu. Přístup k vašim údajům bude přísně omezen pouze pro zaměstnance ATS, kteří se podílí na výběrovém řízení. Každý jednotlivec vyžadující přístup k vašim osobním údajům v rámci svých pracovních povinností je vyškolen o zákonech o ochraně osobních údajů a je odpovědný za dodržování předpisů.

 

Pro další informace týkající se zákonných důvodů pro shromažďování a zpracování vašich osobních údajů nebo pro vyžádání plného textu Zásad ochrany osobních údajů ATS Global Employee, nás kontaktujte na adrese privacy@atsautomation.com

 

Aby bylo možné splnit veškeré interní požadavky ATS a dodržet všechny platné zákony a předpisy, ATS nebude uchovávat vaši žádost o zaměstnání v evidenci déle, než je stanoveno příslušnými regulačními požadavky. Toto období se může pohybovat od šesti (6) měsíců v Evropě do dvaceti čtyř (24) měsíců v Severní Americe.

 

Vzhledem k tomu, že zaměstnání v ATS může vyžadovat  specifické / specializované technické dovednosti / znalosti, budou vytvořené profily kandidátů a související údaje uchovávány po dobu dvaceti čtyř (24) měsíců po celém světě. Pokud si nepřejete, aby ATS uchovávala vaše údaje, můžete kdykoli svou žádost o zaměstnání stáhnout nebo smazat vaše osobní informace pomocí svého profilu kandidáta.