ZDRAVÍ, BEZPEČNOST A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

ZÁKLADNÍ BELIEFS

ATS věří, že není nic důležitějšího než zdraví a bezpečnost našich zaměstnanců.

Zabýváme se poskytováním bezpečného a zdravého pracovního prostředí a snažíme se eliminovat nebezpečí, která by mohla vést ke zranění nebo nemoci, poškození životního prostředí nebo ztrátě majetku.

Náš závazek k ochraně našich zaměstnanců a životního prostředí je zaměřen na pět základních přesvědčení:

  1. Veškerým nehodám musí být zabráněno.
  2. Každý je zodpovědný za svou vlastní bezpečnost a bezpečnost ostatních.
  3. Minimálním požadavkem je dodržování zákonů o bezpečnosti práce a životního prostředí; budeme usilovat o překročení těchto požadavků, pokud je to možné.
  4. Naše odpovědnost předcházet zranění a chránit životní prostředí se vztahuje na naše návštěvníky a dodavatele.
  5. Není nic důležitějšího než ochrana zdraví a bezpečnost našich zaměstnanců.