ZDRAVÍ, BEZPEČNOST A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

ZÁKLADNÍ PRAVIDLA

Společnost ATS je přesvědčena, že není nic důležitějšího než chránit zdraví a bezpečnost svých zaměstnanců.

Poskytujeme bezpečné a zdravé pracovní prostředí a snažíme se eliminovat nebezpečí, která by mohla vést ke zranění, nemoci, poškození životního prostředí nebo ztrátě na majetku.

Náš závazek k ochraně našich zaměstnanců a životního prostředí je vymezen 5 pravidly: 

  1. Veškerým nehodám lze musí být zabráněno.
    2. Každý je zodpovědný za svou vlastní bezpečnost a bezpečnost ostatních.
    3. Minimálním požadavkem je dodržování zásad bezpečnosti práce a životního prostředí; usilujeme o zvýšení minimálních požadavků, pokud je to možné.
    4. Naše odpovědnost předcházet zranění a chránit životní prostředí se vztahuje i na naše návštěvy a dodavatele.
    5. Není nic důležitějšího než ochrana zdraví a bezpečnost našich zaměstnanců.