Prehlásenie o ochrane osobných údajov ATS Automation Data

Prehlásenie o ochrane osobných údajov ATS Automation Data

Ďakujeme Vám za Váš záujem o ATS Corporation a jej pridružené spoločnosti (" ATS "). Pre prípadné zamestnanie v spoločnosti ATS požadujeme, aby boli niektoré informácie zhromaždené a uložené pre účely náboru.  

Niektoré informácie, ktoré poskytujete spoločnosti ATS, možno považovať za osobné a sú chránené príslušnými zákonmi o ochrane údajov. ATS berie dodržiavanie ochrany osobných údajov veľmi vážne a zaväzuje sa dodržiavať všetky platné zákony o ochrane osobných údajov. ATS vyžaduje vaše povolenie na zhromažďovanie, spracovanie, používanie, ukladanie a zdieľanie Vašich osobných údajov, ako aj na vkladanie týchto informácií do nášho globálneho systému ľudských zdrojov. Spoločnosť nebude bez Vášho súhlasu zdieľať, poskytovať ani posúvať Vaše osobné údaje tretím stranám alebo ich tretím osobám na ich osobné použitie. Prístup k Vaším údajom bude striktne obmedzený na personálnych pracovníkov ATS, náborových pracovníkov a schvaľovateľov, ako aj na príslušných zamestnancov vybraných na vykonávanie pracovných pohovorov. Každý jednotlivec vyžadujúci prístup k Vaším osobným údajom, ktoré sú súčasťou jeho pracovných povinností, je preškolený v zákonoch o ochrane osobných údajov a je zodpovedný za ich dodržiavanie.

 

Ďalšie informácie týkajúce sa zákonného základu pre zhromažďovanie a spracovanie Vaších údajov alebo pre kópiu zásad ochrany osobných údajov ATS Global Employee, prosím pošlite na adresu privacy@atsautomation.com

S cieľom splniť interné požiadavky spoločnosti ATS a dodržiavať všetky platné zákony a predpisy bude ATS uchovávať Vašu žiadosť o zamestnanie v evidencii len po dobu stanovenú platnými regulačnými požiadavkami. Toto obdobie sa môže pohybovať od šiestich (6) mesiacov v Európe do dvadsiatich štyroch (24) mesiacov v Severnej Amerike.

Vzhľadom na to, že zamestnanie ATS môže vyžadovať alebo zahŕňať špecifické / špecifické technické zručnosti / znalosti, všetky profily uchádzačov a súvisiace údaje sa budú uchovávať po dobu dvadsiatich štyroch (24) mesiacov na celom svete. Ak nechcete, aby ATS uchovávali Vaše údaje, môžete kedykoľvek stiahnuť svoju žiadosť alebo vymazať svoje informácie prístupom k profilu uchádzača.