ZDRAVIE, BEZPEČNOSŤ A ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

ZÁKLADNÉ PRESVEDČENIE

ATS verí, že nie je nič dôležitejšie ako zdravie a bezpečnosť svojich zamestnancov.

Zaviazali sme sa k poskytovaniu bezpečného a zdravého pracovného prostredia a snažíme sa eliminovať riziká, ktoré by mohli viesť k zraneniu alebo chorobe, poškodeniu životného prostredia alebo strate majetku.

Náš záväzok k ochrane našich zamestnancov a životného prostredia sa sústreďuje na päť základných názorov:

  1. Všetkým nehodám sa môže a musí zabrániť.
  2. Každý je zodpovedný za vlastnú bezpečnosť ako aj za bezpečnosť ostatných.
  3. Dodržiavanie zákonov o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci je minimálnou požiadavkou. Ak je to možné, budeme sa snažiť tieto požiadavky prekročiť.
  4. Naša zodpovednosť za prevenciu úrazov a ochranu životného prostredia sa rozširuje na našich návštevníkov a dodávateľov.
  5. Neexistuje nič dôležitejšie ako ochrana zdravia a bezpečnosti našich zamestnancov.